ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στην περίπτωση ισοβαθμίας.

Το κριτήριο της ηλικίας προκειμένου να αποφεύγονται οι κληρώσεις στην ισοβαθμία επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, εισάγουν διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείο Εσωτερικών , που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ανάμεσα στους δύο ισοβαθμούντες προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Αναλυτικά:

Άρθρο 10

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.».

Άρθρο 11

Το εδάφιο της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, που αφορά την ισοβαθμία συμπληρώνεται και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση».

https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/asep-ti-allazei-stin-periptosi-isovathmias-eggrafo/