Νέα τροπολογία: Τι αλλάζει σε Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων και επενδύσεις ΑΠΕ.

Νέα τροπολογία με ρύθμιση θεμάτων που αφορούν α) τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής β) την επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων σε ΑΠΕ κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ “Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ”.

Διαβάστε παρακάτω τις αλλαγές που φέρει η νέα τροπολογία στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων καθώς επίσης στην επιτάχυνση των επενδύσεων ΑΠΕ, όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση:

Δείτε το πλήρες αρχείο της τροπολογίας εδώ