Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρ- μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

https://drive.google.com/file/d/1mVMdudQa3gqAcjiLcE1j7j2xKJwq5gsn/view