Τι αλλάζει στις εισφορές για τα μπλοκάκια.

Καταργείται από το νέο έτος η υποχρέωση ασφάλισης για τα μπλοκάκια, όταν ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός.

Η πλήρης απαλλαγή για την παράλληλη απασχόληση, για τους μισθωτούς που ταυτόχρονα διατηρούν και δελτίο παροχής υπηρεσιών θα ισχύσει μόνο για όσους καλύπτουν από τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2020, ο ασφαλισμένος που είναι και μισθωτός δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις του καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ.

Αν ο καταβαλλόμενος μισθός δεν επαρκεί, τότε ο ασφαλισμένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο μπλοκάκι κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 210 ευρώ.

Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες αλλά δεν απασχολούνται ως μισθωτοί, εξετάζεται να έχουν μία εισφορά κατ’ ελάχιστον στα 210 ευρώ τον μήνα, η οποία μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

Ταυτόχρονα, για όσους έχουν ευκαιριακό εισόδημα, εξετάζεται η κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών κρατήσεων στους τίτλους κτήσης.

Συνδυαστικά θα υπάρξει μείωση του ετήσιου ορίου αμοιβής με τίτλους κτήσης, από 1 0.000 ευρώ σήμερα, πιθανότατα σε 3.000 ευρώ.

Τι συμβαίνει με τις ΙΚΕ

Τέλος εξετάζεται η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών όχι μόνο στον διαχειριστή των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), αλλά και στους υπόλοιπους εταίρους που ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές θα υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν «οι διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά από 1/1/2020 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ο χρόνος ασφάλισής τους θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ή του πρώην ΤΣΑΥ, αναλόγως αν η IKE έχει αντικείμενο βιοτεχνικό και εμπορικό, ή αντικείμενο τεχνικό, ή υγειονομικό αντιστοίχως».

Υπενθυμίζεται ότι από τo 2020 θα ισχύουν έξι νέες κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών, με την πρώτη να είναι υποχρεωτική σε μηνιαία βάση και για τα μέλη των ΙΚΕ.

Το ύψος των εισφορών για την κύρια ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα ξεκινά από 210 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 252 ευρώ για τη δεύτερη, 302 ευρώ για την τρίτη, 362 ευρώ για την τέταρτη, 435 ευρώ για την πέμπτη και 566 ευρώ για την έκτη κατηγορία.

Αγγελική Μαρίνου

insider.gr