ΥΠΕΝ: Οι πέντε άξονες για χωροταξία και πολεοδομία το 2020.

Στις προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για τη νέα χρονιά, μεταξύ άλλων είναι η έναρξη του προγράμματος πολεοδομικού σχεδιασμού και των νέων μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων , η ενεργοποίηση της ψηφιακής τράπεζας γης για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και η αξιοποίηση πιστοποιημένων μηχανικών για την επίβλεψη και τον έλεγχο των πολεοδομικών μελετών.

Οι άξονες

Αναλυτικά ο υφυπουργός ΥΠΕΝ παρουσιάζει τους 5  άξονες προτεραιοτήτων,  στους οποίους θα κινηθούν η χωροταξία και η πολεοδομία κατά το 2020 ως εξής:

Πρώτον, η επιτάχυνση της επικαιροποίησης του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, η εφοδιαστική, οι ΑΠΕ και οι υδατοκαλλιέργειες. Παράλληλα, θα γίνουν με γρήγορη διαδικασία βελτιώσεις στα σήμερα ισχύοντα ειδικά και περιφερειακά πλαίσια, σε κατεύθυνση άρσης εμποδίων στις επενδύσεις.

Δεύτερον, η έναρξη ενός μεγάλου προγράμματος πολεοδομικού σχεδιασμού, με βασικό εργαλείο τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ). Με το πρόγραμμα αυτό θα καλυφθεί μέσα σε μια 6ετία το 100% της χώρας (από 20% σήμερα) με σύγχρονα σχέδια χρήσεων γης. Επιπλέον, τα ΤΧΣ θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τοπικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και σχεδίασμά βιώσιμης κινητικότητας.

Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Παράλληλα, θα επιταχυνθεί η αξιοποίηση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, ως ευέλικτων εργαλείων αφενός ταχείας υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και αφετέρου ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τρίτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του χωρικού σχεδιασμού, με την προώθηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, μιας ηλεκτρονικής βάσης ευρείας πρόσβασης με όλες τις χωρικές πληροφορίες που απαιτούν για την υλοποίηση επενδύσεων καθώς και με διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, που μειώνουν τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και την ανάγκη προσωπικής επαφής με δημόσιες υπηρεσίες. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η ενεργοποίηση μεταρρυθμίσεων που είχαν μείνει στα χαρτιά επί χρόνια, όπως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων και Δήμων, και η Ψηφιακή Τράπεζα Γης. Η τελευταία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή ενός νέου κύματος αυθαιρέτων, αλλά και στην ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενός εργαλείου απόκτησης κοινόχρηστων χώρων στις πυκνοδομημένες περιοχές και παροχής στήριξης στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων.

Τέταρτον, η συστηματική χρησιμοποίηση πιστοποιημένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση της διοίκησης στην αξιολόγηση και επίβλεψη μελετών και στους ελέγχους. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την άμεση ενίσχυση ενός δημόσιου τομέα τον οποίο η κρίση έχει αφήσει σε συνθήκες υποστελέχωσης. Επιπλέον, συναρτάται με την κεντρική επιλογή μετατροπής του κράτους σε έναν επιτελικό μηχανισμό, συμπληρωματικά προς αποκεντρωμένα όργανα και τον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα.

Πέμπτον, θα αρχίσει η συστηματική κωδικοποίηση, σε συνδυασμό με απλούστευση, της δαιδαλώδους και πληθωρικής πολεοδομικής νομοθεσίας. Σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες δράσεις διοικητικού εξορθολογισμού, θα ενισχυθούν έτσι τα αντανακλαστικά της διοίκησης και η ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια των πολεοδομικών διαδικασιών.

Κατεύθυνση

Παρουσιάζοντας τη συνολική κατεύθυνση, που χαράζει το ΥΠΕΝ στα θέματα χωροταξίας  και πολεοδομίας, ο υφυπουργός ΠΕΝ κ. Οικονόμου, σε άρθρο του στον «Ελεύθερο τύπο» σημειώνει ότι:

-«Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι χωρικές πολιτικές στην Ελλάδα συνδύαζαν την υπονόμευση των επενδύσεων με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο φαύλος αυτός κύκλος συνέβαλε στην εμφάνιση της κρίσης αλλά και στην παράτασή της επί 10 χρόνια. Η μετατόπιση σε χωρικές πολιτικές που, αντίθετα, υποστηρίζουν ταυτόχρονα τις επενδύσεις και το περιβάλλον, δηλαδή τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί σήμερα πρώτη προτεραιότητα, τόσο για την επίτευξη των αναγκαίων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης όσο και για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών».

http://ecopress.gr/?p=26880