Η πορεία των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.

Πέρσι τον Νοέμβριο ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων για το υπόλοιπο 67% της χώρας, ενώ σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η ανετοιμότητα δίνονταν συνεχώς παρατάσεις. Πλέον, έχει ολοκληρωθεί από αυτό το ποσοστό το 91% των εμπρόθεσμων δηλώσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου τύπου: Το υπόλοιπο 7% αφορά δικαστικές διαμάχες μεταξύ των αναδόχων σχημάτων, ενώ το 2% αφορά νησιά των Δωδεκανήσων που υπάρχουν προβλήματα. Ειδικότερα, εκκρεμούν 2,7 εκατομμύρια δικαιώματα (7%) σε μελέτες που δεν έχουν ανατεθεί ως σήμερα για 5 περιφερειακές ενότητες και 800.000 δικαιώματα (2%) αφορούν τη μετάβαση από το παλαιού τύπου Κτηματολόγιο, το οποίο είναι από τον καιρό της ιταλοκρατίας στα νησιά Ρόδος, Κως και Λέρος στο νέο Κτηματολόγιο.

Το Κτηματολόγιο πρόκειται παράλληλα να ψηφιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων προκειμένου τόσο οι πολίτες όσο και οι μηχανικοί να μη χρειάζεται να… πηγαίνουν σε υπόγεια για να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για πράξεις ώστε να προχωρήσουν σε διαδικασίες μεταβίβασης ή πώλησης του ακινήτου τους.