Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα.

Δείτε την απόφαση.

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1297-%CF%86%CE%B5%CE%BA-4765-24-12-2019-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1.html