ΤΕΕ/ΤΑΚ: Το πλαίσιο της συμφωνίας για τη συνεργασία.

Το περίγραμμα της προγραμματικής σύγκλισης έδωσαν οι παρατάξεις ΔΚΜ και “Open TEE”

«Ο κοινός τόπος που βρήκαμε σε βασικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Επιμελητηρίου αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που θα βρει μπροστά και θα κληθεί να πάρει θέση επ’ αυτών το ΤΕΕ/ΤΑΚ έφερε τη συνεργασία…». Το μήνυμα αυτό στέλνουν οι παρατάξεις “Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών” και “Open TEE”, που, με φόντο και τις “βολές” περί αποκλεισμού της που εξαπέλυσε η παράταξη των “Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης”, έδωσαν στη δημοσιότητα το αναλυτικό πλαίσιο της προγραμματικής σύγκλισης που έφερε και τη συμφωνία συνεργασίας-συνδιοίκησης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης.

«Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το επίσημο μήνυμα του νέου προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τη Δευτέρα 13/1/2020 έγινε η σύσταση των νέων οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Οι παρατάξεις “Οpen TEE” και “Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών” ήρθαν σε προγραμματική σύγκλιση για τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τόσο τους συναδέλφους μηχανικούς όσο και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η συνεργασία που επιτεύχθηκε για τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προέκυψε ως αποτέλεσμα πολλαπλών διεργασιών, που έγιναν από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2019.

Έγινε δυνατή, μετά από την ουσιαστική συμφωνία των δύο παρατάξεών μας, σε ένα κείμενο θέσεων-προτάσεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και στην πορεία που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσει το Τμήμα στο μέλλον.

Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία, προς όφελος των συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση και επισημαίνεται: «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε ένα σχήμα σύνθεσης παρατάξεων για τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί η δημιουργία μιας ελάχιστης συνισταμένης σε βασικά θέματα, επί των οποίων το Επιμελητήριο είναι βέβαιο ότι θα τοποθετηθεί κατά την τρέχουσα θητεία. Το γεγονός αυτό σαφώς δεν υποκαθιστά την ανεξάρτητη λειτουργία και τοποθέτηση των παρατάξεων, αλλά είναι ο θεμέλιος λίθος για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός στη συνεργασία και για να επιτευχθεί η ουσιαστικά εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία του Τμήματος. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Τμήματος με σαφείς στόχους. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε καμία περίπτωση δε θα αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης κομμάτων, προώθησης ή αποδυνάμωσης “αρεστών” Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επίλυσης προσωπικών και εργασιακών διαφορών».

Δράση και λειτουργία οργάνων

Το πλαίσιο δράσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
«Α. Πλαίσιο δράσης:
– Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα προασπίσει και προωθήσει τον ρόλο του ως τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της κοινωνίας, της Πολιτείας και των συναδέλφων, πρώτα και πάνω από όλα.
– Θα συνεργαστεί με το κεντρικό ΤΕΕ, σε πορεία διασαφήνισης και διασφάλισης των δικαιωμάτων των μηχανικών, χωρίς όμως να εξελιχθεί σε ένα ακόμα συνδικαλιστικό όργανο.
– Σε όποια περίπτωση κρίνεται σκόπιμο, θα υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη τοποθέτηση, χωρίς να προωθεί μικροπολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, βασιζόμενη σε τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση το Τμήμα δε θα αποτελέσει βιομηχανία παραγωγής ψηφισμάτων επί παντός επιστητού.
– Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα που άπτονται του τεχνικού και επιστημονικού αντικειμένου του ΤΕΕ.
– Αυτονόητη υποχρέωσή μας αποτελεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών, για τις οποίες θα ζητήσουμε την άμεση ολοκλήρωση των μελετών με παράλληλη δημοσιοποίηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
– Η συμμετοχή ιδιωτών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού επιπέδου θα υποστηρίζεται εάν προκύπτει με επαρκή αιτιολόγηση ότι τα έργα αυτά δε θα μπορούσαν να εκτελεστούν με άλλον τρόπο σε συγκεκριμένο χρόνο.
– Υιοθέτηση ορθολογιστικής στάσης απέναντι σε επενδύσεις που ενισχύουν δραστικά την οικονομία της Κρήτης. Κρίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας, οι τουριστικές επενδύσεις υψηλής ποιότητας θα πρέπει να υποστηρίζονται για ταχεία εξέλιξη, εφόσον πληρούν κριτήρια σεβασμού του περιβάλλοντος και να προωθούν την αειφορία.
– Δράσεις για συνεχή συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΔΚ για ενιαία αντιμετώπιση όλων των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (μεταφορές, χωροθέτηση μονάδων παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, απορρίμματα, επενδύσεις κ.ά.).
– Ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη διάδοση και εδραίωση των νέων τεχνολογιών στην Ανατολική Κρήτη (από τις ΑΠΕ, τις τάσεις της Βιομηχανίας 4.0, ως την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας).
– Προώθηση της λογικής των ελέγχων στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και υποδομών τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών.
– Προώθηση προτάσεων βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σχεδιασμού και εισαγωγή πιο φιλικών πρακτικών.
– Τέλος, με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και αναβάθμισης του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τη διοργάνωση σε αυτό θεματικών δράσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός νέου βασικού πόλου αναφοράς στην τοπική κοινωνία.
Β. Λειτουργία οργάνων:
– Ανάθεση καθηκόντων προς τα μέλη της Διοικούσας, με τρόπο κοινά αποδεκτό, για τη μεγιστοποίηση παραγωγής έργου.
– Ενίσχυση του ρόλου της Αντιπροσωπίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τα κρίσιμα θέματα να φέρουν την έγκριση (και ουσιαστικά τον έλεγχο) του ανώτατου οργάνου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που είναι ουσιαστικά αρμόδιο για τη χάραξη στρατηγικής.
– Παραγωγική δράση Μόνιμων Επιτροπών. Οι επιτροπές θα πρέπει να έχουν σαφές πλαίσιο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει επίσης να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα η λειτουργία τους από τη Δ.Ε.
– Θα γίνει προσπάθεια σύστασης γραφείου διασύνδεσης μηχανικών με τις τοπικές – και όχι μόνο – επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το γραφείο εκτός της διασύνδεσης θα υποστηρίζει συμβουλευτικά τους μηχανικούς, ιδιαίτερα τους νέους (στον κλάδο, στην περιοχή ή το αντικείμενο).
– Θα γίνει προσπάθεια αύξησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης προς τους συναδέλφους.
– Προώθηση της ψηφιοποίησης για τη διευκόλυνση των μηχανικών. Σύσταση ομάδας εργασίας ή επιτροπής για τον συντονισμό δράσεων ψηφιοποίησης.
– Εύρεση χώρου και διαμόρφωση γραφείου ως έδρα της Νομαρχιακής Λασιθίου».

Σαββίδης Μπάμπης