Αυθαίρετα – Ηλεκτρονική ταυτότητα.

Αναφορικά με τα αυθαίρετα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι με βάση το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ δίνεται μια σφαιρική ρύθμιση πενταετούς διάρκειας για όλα, εκτός από τα αυθαίρετα που κτίστηκαν μετά την 27η Ιουλίου του 2011.

Υπενθύμισε ότι η 30η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα αυθαίρετα με πολύ μεγάλες παραβάσεις – «κατηγορίας 5» – και ότι τα συγκεκριμένα δεν θα μπορούν έκτοτε να τακτοποιηθούν.

Αναφέρθηκε εκτενώς στην επόμενη ημέρα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων θυμίζοντας την προσαύξηση στα πρόστιμα κατά 20% για το πρώτο έτος και κατά 5% για έκαστο έτος καθυστέρησης, συνδέοντας όλη τη ρύθμιση με την ψηφιακή απεικόνιση των ακινήτων, με την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, σε μία ενιαία βάση δεδομένων.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε τέλος, ότι με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν τα όποια εκκρεμή ζητήματα για τις διηρημένες ιδιοκτησίες, λαμβάνοντας υπόψιν τις απόψεις της ΠΟΜΙΔΑ.