Υπολογισμός του καθαρού ετήσιου/μηνιαίου εισοδήματος μετά φόρων και εισφορών.

Με το συνημμένο excel που έχει ετοιμάσει η “win² – Σύμβουλοι Μηχανικοί”, μπορείτε να υπολογίσετε το ετήσιο και το μηνιαίο καθαρό σας εισόδημα, μετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών.

Για δεδομένο ετήσιο τζίρο (σύνολο εσόδων) και δεδομένα γενικά μηνιαία έξοδα (χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές) υπολογίζονται:

 • το φορολογητέο εισόδημα
   
  • ο φόρος
  • η εισφορά αλληλεγγύης
  • το τέλος επιτηδεύματος (οδηγίες για να βρείτε το ύψος του και για το αν τυχόν απαλλάσσεστε θα βρείτε εδώ: aade.gr/…/pliromi-etisioy-teloys-epitideymatos
  • ο συνολικός φόρος, δηλαδή φόρος + εισφορά αλληλεγγύης + τέλος επιτηδεύματος
 • οι μηνιαίες/ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές συνολικά και ανά είδος, ανάλογα με τις ασφαλιστικές κλάσεις ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ που επιλέγονται:
   
  • οι μηνιαίες εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης
  • οι μηνιαίες εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
  • οι μηνιαίες εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης
  • οι μηνιαίες εισφορές υπέρ εφάπαξ
  • οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (ταμείο ανεργίας)
 • το καθαρό ετήσιο και μηνιαίο εισόδημα μετά φόρων + εισφορών

Το excel είναι παραμετρικό και πάρα πολύ απλό στη χρήση. Για να το κατεβάσετε, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Excel – Καθαρό εισόδημα μετά φόρων και εισφορών – Ver. 3.10

* Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός λέγεται ότι θα ισχύσει από 01.01.2020.https://www.b2green.gr/el/post/77007/ypologismos-tou-katharou-etisiou-miniaiou-eisodimatos-meta-foron-kai-eisforon