ΥΠΕΝ: Ομάδας Εργασίας για τα εγκαταλελειμμένα, κενά και αγνώστων ιδιοκτητών κτίρια.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δ. Οικονόμου αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για εγκαταλελειμμένα, κενά και αγνώστων ιδιοκτητών κτίρια, καθώς και τις διαδικασίες παρέμβασης σε επιλεγόμενες περιοχές με υποβαθμισμένο κτιριακό απόθεμα.

Η Ομάδα Εργασίας, θα είναι αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 1. Γεώργιο Γκανασούλη, Μετακλητός Συνεργάτης, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Οικονόμου, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας
 2. Αικατερίνη Πατσαδέλη του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια την Ασημίνα Βακάλη του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 3. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωτή το Βασίλειο – Φοίβο Αξιώτη του Ευστρατίου, Αντιδήμαρχο Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων
 4. Αλέξανδρος Ξενάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 5. Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 6. Σκάρλα Αθηνά του Νικολάου, υπάλληλος ΥΠΕΝ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ), με αναπληρώτρια την Ειρήνη Ρίγγα, υπάλληλο ΥΠΕΝ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ – Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ)
 7. Γαλάνη Θεοδώρα, υπάλληλος ΥΠΕΝ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 8. Παπαδάκη Καλλιόπη, υπάλληλος ΥΠΕΝ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄- Ελέγχου και Προστασίας Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου, με διάθεση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, με παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
 9. Ρωμανιάδου Αικατερίνη, δικηγόρος – νομική σύμβουλος με έμμισθη εντολή, που υπηρετεί με απόσπαση στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Οικονόμου

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Μακρίδου Κλεονίκη, υπάλληλος ΥΠΕΝ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως υπάλληλος στο Τμήμα Γ΄- Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της ΔΑΟΚΑ

Η Ομάδα Εργασίας θα έχει ως έργο την επεξεργασία σχεδίου νόμου για εγκαταλελειμμένα, κενά και αγνώστων ιδιοκτητών κτίρια, καθώς και τις διαδικασίες παρέμβασης σε επιλεγόμενες περιοχές με υποβαθμισμένο κτιριακό απόθεμα. Το έργο της Ομάδας Εργασίας συνίσταται ειδικότερα:

 1. Στη διερεύνηση των υφιστάμενων προβλημάτων
 2. Στην κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων για εγκαταλελειμμένα, κενά και αγνώστων ιδιοκτητών κτίρια, καθώς και για τις διαδικασίες παρέμβασης σε επιλεγόμενες περιοχές με υποβαθμισμένο κτιριακό απόθεμα,
 3. Στη νομική και τεχνική προσέγγιση αυτών.

Η Ομάδα Εργασίας δύναται να χρησιμοποιεί τις δομές και το προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Η Ομάδα Εργασίας, η οποία λειτουργεί αμισθί, θα συνεδριάζει εντός κανονικού ωραρίου λειτουργίας και οι εργασίες αυτής θα διαρκέσουν μέχρι 30/06/2020.