Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να κάνετε κατά την Προανάρτηση.

Στην τελική φάση περνά η κτηματογράφηση στην περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, για την περιοχή της δημοτικής ενότητας Βόλου «τρέχει» η διαδικασία της Προανάρτησης, η προθεσμία για την οποία παρατείνεται μέχρι τις 4 Μαρτίου του 2020.

Στόχος της διαδικασίας της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από το Κτηματολόγιο -μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας και πριν τη φάσης της Ανάρτησης- μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Στην περίπτωση του Βόλου, αυτό σημαίνει ότι μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και μέχρι την 4η Μαρτίου 2020, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποιο στοιχείο, μπορούν, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020, να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4volos@gmail.com την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων, που θα βρουν στο www.ktimatologio-volou.gr, ή να την καταθέσουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου, Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, Νέα Ιωνία Βόλου.

Το Κτηματολόγιο επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της Προανάρτησης στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βόλου, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η επεξεργασία των αιτήσεων και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου για τη διαδικασία της Ανάρτησης.

Γενικές Πληροφορίες:

Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-6505600  από 08:30 έως 15:30 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr