Πολυτεχνείο: Το κτίριο που συνδέεται με τη νεότερη πολιτική ιστορία και με τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού.

Το συγκρότημα του Πολυτεχνείου συνδέεται με τη νεότερη πολιτική ιστορία και με τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού.

Η παρουσία του στην Κατοχή και στα Δεκεμβριανά ήταν καθοριστική για τα γεγονότα. Με την Εξέγερση του Πολυτεχνείου τη 17η Δεκεμβρίου του 1973 αλλάζει η πορεία της χώρας.

Το ιστορικό κτίριο κατασκευάστηκε σε τρεις φάσεις. Την περίοδο 1862-1876 κτίστηκαν τα τρία πρώτα κτίρια σε σχέδια του Λύσσανδρου Καυταντζόγλου. Τη δεκαετία του 1930 κατασκευάζεται το κτίριο Γκίνη από τον αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη και τη δεκαετία του 1950 δύο ακόμη πτέρυγες σε σχέδια του Εμμανουήλ Κριεζή.

https://www.trip2athens.com/el/see-n-do/attractions/architecture/attraction-264/