ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% του κύκλου εργασιών σε καταλύματα-εστίαση το δ’ τρίμηνο.

Αύξηση 4,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (κλάδοι 55 και 56) για το Δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 2,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καταλύματος, κλάδος 55 για το Δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 7,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης, κλάδος 56 για το Δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 7,8% έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών:
 Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κλάδοι 55 και 56) του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 68,5% έναντι μείωσης 68,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018, καταδεικνύοντας την
έντονη εποχικότητα του τομέα.

 Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 55 του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 80,3% έναντι μείωσης 79,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

 Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 56 του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 44,0% έναντι μείωσης 42,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.