ΔΑΠΕΕΠ: Μέτρα Πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Στα πλαίσια της πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο ΔΑΠΕΕΠ έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

  • Αναστέλλονται όλες οι δια ζώσης συναντήσεις –συσκέψεις με φυσική παρουσία. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει η δυνατότητα για αναβολή, η σύσκεψη θα γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Περιορίζεται η φυσική παρουσία του προσωπικού με απαγόρευση προσέλευσης όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στο κτίριο σε διανομείς-μεταφορείς-courier. Η παράδοση εγγράφων/δεμάτων θα γίνεται με απλή απόθεση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς την δυνατότητα λήψης απόδειξης παραλαβής και αριθμού πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση ενημέρωσης για τον αριθμό πρωτοκόλλου, αυτή θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά την λήξη της περιόδου των έκτακτων μέτρων.
  • Η παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων για το μήνα Φεβρουάριο 2020 θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στην διεύθυνση timape@dapeep.gr.
  • Η αποστολή των χειρόγραφων τιμολογίων θα γίνεται με απλό ταχυδρομείο.
  • Για όσους παραγωγούς ΑΠΕ έχουν επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξουν την ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

lagie.gr