Παρέμβαση ΕΕΤΕΜ για την υπαγωγή των Μηχανικών Τ.Ε.Ι στα μέτρα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας.

Μέτρα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας ζητά για τους μηχανικούς ΤΕΙ και η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση:

Συνάδελφοι,-σσες

Μπροστά στην πανδημία με την συνεχή εξάπλωση του κορωνοϊού (covid-19), που πλήττει και την Χώρα μας, καλούμαστε όλοι να τηρήσουμε τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί την συλλογική αλλά και την ατομική ευθύνη του καθενός μας.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και των δυνατοτήτων της, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία και τις επιπτώσεις της, στην άσκηση του επαγγέλματός μας και θα παρεμβαίνει αντίστοιχα στις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης, θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ενημέρωση των συναδέλφων και στη λήψη των ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής, που συνέστησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ήδη, με έγγραφο της (20 Μαρτίου 2020) προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη ζήτησε να υπαχθούν όλοι οι συνάδελφοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι στα μέτρα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληττομένων από την υγειονομική κρίση λόγω του COVID-19, τα οποία εξήγγειλε πρόσφατα η Κυβέρνηση, όπως η καταβολή του ποσού που καθορίστηκε, καθώς και η αναστολή καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως και των δανειακών βαρών των πτυχιούχων Μηχανικών.

Ήδη στο site της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει αναρτηθεί το έντυπο με Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τον Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε εργασιακούς χώρους (Οδηγίες και μέτρα πρόληψης), το οποίο εκδόθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Συστήνεται, η τηλεφωνική επικοινωνία, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δυνατοτήτων, ο φυσικός αερισμός των χώρων, η σωστή καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών, η διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων στο χώρο των γραφείων κοκ.

Ανάλογα μέτρα για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων εφαρμόζονται και στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ καθώς και όπου είναι εφικτό σε περιφερειακό επίπεδο.

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της πανδημίας και των νέων δεδομένων που συνεχώς ανακύπτουν, θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Ένωσής μας, όπου θα αναρτώνται οι σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες.

Συνάδελφοι,-σσες με ενότητα, αλληλεγγύη και συλλογικό πνεύμα, χωρίς πανικό, θα ξεπεράσουμε αυτή την σοβαρή υγειονομική, οικονομική και επαγγελματική κρίση, που για τους πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι έχει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος κατά την άσκηση του επαγγέλματος με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας.