Πολιτική Προστασία Δ. Κέρκυρας: Να καθαριστούν άμεσα τα οικόπεδα ιδιωτών.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με:

  1. το Ν.3852/2010, άρθρο 94, παρ. 1, περιπτ. 26 εδαφ. β΄ (Καλλικράτης),
  2. την Πυροσβεστική Διάταξη με αρ. 4 /2012 (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 τ.β΄) ,
  3. την υπ΄ αριθμ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

ενημερώνει ότι:

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν:

για την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,
για την απομάκρυνση τους,
για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους,
για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επισημαίνουμε ότι, εάν η αποψίλωση και απομάκρυνση των χόρτων και τυχόν άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών δεν ολοκληρωθεί άμεσα, η υπηρεσία μας θα προβεί σε κυρώσεις σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.