Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ τμήματος Κέρκυρας.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΕΕ] για την περίοδο 2019-2022, έχουν προκηρυχθεί και θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.

Από τις εκλογές θα αναδειχθούν τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τα αιρετά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών του ΤΕΕ και τα αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα.

Θα αναδειχθούν επίσης τα μέλη των Αντιπροσωπειών των 17 Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων έληξε χθες 24/09/2019 και ώρα 16.00.

Στο Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, για τα όργανα του Π. Τμήματος Αντιπροσωπεία και Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατατέθηκαν:

  Για την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος, δηλώσεις υποψηφίων από 5 συνδυασμούς.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Π. Τμήματος, δηλώσεις υποψηφίων από 4 συνδυασμούς.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνέχεια, συνήλθε  σε ειδική συνεδρίαση, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του Π.Δ. 7/201087 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ)»,  προέβη στην Ανακήρυξη των υποψηφίων.

Αναλυτικά η Πράξη Ανακήρυξης των υποψηφίων (όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΕΕ) :

 ΠΡΑΞΗ

 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ,

 ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 03-11-2019

H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Π.Δ. 7/2010,

β. Την με αρ. πρωτ.: 18408/1.8.2019 προκήρυξη των εκλογών του ΤΕΕ για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του,

γ. Τις δηλώσεις υποψηφιότητας για τα όργανα του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, που υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,

δ. Την εισήγηση της υπηρεσίας,

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ως υποψήφιους για τα αξιώματα μέλους της Αντιπροσωπείας και μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας, τους παρακάτω:

[Κατά αξίωμα και Συνδυασμό, με αλφαβητική σειρά]

 Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  1. ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΑΛΕΓΡΗΣΑΝΔΡΕΑΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΠ89933
2ΑΝΘΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΡΡΙΚΟΣΑγρ.Τ.84589
3ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΘΕΟΦΑΝΗΣΑ72311
4ΑΣΠΙΩΤΗΜΑΡΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝΠ116309
5ΔΑΛΙΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ59448
6ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣΠ79406
7ΘΕΟΔΟΣΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΑΓΓΕΛΟΣΠ83945
8ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑγρ.Τ.50219
9ΚΑΤΣΑΡΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜ123984
10ΚΑΡΔΑΚΗΕΙΡΗΝΗ –ΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠεριβ.139249
11ΚΑΡΔΟΝΑΣΑΝΔΡΕΑΣΜΑΡΙAΝΟΣΠ97705
12ΚΟΡΩΝΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΘΕΟΦΙΛΟΣΠ62413
13ΛΑΒΡΑΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ –ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠ78032
14ΜΑΚΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ31940
15ΜΟΥΜΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ125165
16ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣΑΛΚΙΝΟΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΠ55760
17ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ78993
18ΝΑΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗλκ143563
19ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣΠ135552
20ΡΟΥΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜ62726
21ΡΟΥΣΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠ130792
22ΡΩΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΠ63173
23ΤΣΙΠΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ49643
24ΤΡΕΠΕΚΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ138934
  1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 Διακριτικός Τίτλος του συνδυασμού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ–     ΚΟΣΚΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΥΛΟΣΠ39954
2ΛΕΒΕΝΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ28524
3ΜΑΡΚΑΤΗΕΛΕΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝΠ88901
4ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ47406
  1. ΔΥΝ.Α.ΜΗ.

Δυναμικοί Αδέσμευτοι Μηχανικοί

Α/ ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΑΠΕΡΓΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠ93788
2ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΑΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ85418
3ΒΕΝΤΟΥΡΑΛΟΥΚΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΑ126605
4ΒΕΝΤΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ130260
5ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗΘΕΟΦΙΛΟΣΑ139860
6ΖΙΑΡΚΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ93191
7ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑγρ.Τ.86027
8ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΑΓΓΕΛΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΠ109646
9ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ88603
10ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ137897
11ΝΤΟΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ101560
12ΡΕΒΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛΜ100982
  1. ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΑΝΘΗΜΑΡΙΑΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣΑ126591
2ΑΝΘΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣΠ115193
3ΒΛΑΧΟΥΝΑΤΑΛΙΑΔΙΟΜΗΔΗΣΠ130087
4ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣΠ108916
5ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ56595
6ΔΟΚΑΝΑΡΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑγρ.Τ.133142
7ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠεριβ.121460
8ΜΕΣΗΜΕΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΝΤΡΕΑΣΠ127497
9ΜΠΑΡΟΥΞΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΕΛΟΣΑ141451
10ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣΑγρ.Τ.33733
11ΠΑΝΤΑΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠ140402
12ΡΟΥΒΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠ98946
13ΣΑΜΟΪΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑ –ΗΛΕΚΤΡΑΣΤΕΦΑΝΟΣΧ.Π.Α.133161
14ΣΠΙΝΟΥΛΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΘΕΟΔΩΡΟΣΠ50586
15ΣΤΕΛΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧ140468
16ΤΣΟΤΣΩΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜ99885
  1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ     ΕΝΟΤΗΤΑ     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 (Π.Ε.Μ.Κ.)

Α/ ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΓΚΙΑΤΗΣΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣΤΙΜΟΛΕΩΝΠ133341
2ΓΟΥΔΕΛΗΚΟΡΙΝΑΔΑΜΙΑΝΟΣΜ106403
3ΖΟΛΩΤΑΑΓΑΘΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ51728
4ΚΑΒΒΑΔΙΑΕΛΕΝΗΤΗΛΕΜΑΧΟΣΗ87821
5ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ82443
6ΚΑΣΙΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΘΩΜΑΣΠ90818
7ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠ44987
8ΚΟΣΚΙΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ49527
9ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΜΑΞΙΜΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑ71977
10ΚΡΗΤΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΧ133848
11ΛΙΝΑΡΔΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ98842
12ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜ77959
13ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠ67821
14ΠΑΡΓΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜ70319
15ΠΕΒΕΡΑΤΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΓΓΕΛΟΣΑ72469
16ΠΡΙΦΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ89902
17ΠΡΟΒΑΤΑΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠεριβ.134544
18ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ36236
19ΡΟΥΒΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΦΩΤΙΟΣΑ44520
20ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠ138560
21ΤΡΙΑΝΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΗ62692
22ΤΣΟΛΑΚΟΥΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΑ33375
23ΦΩΤΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣΗ105498
24ΧΑΛΜΟΥΚΗΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠεριβ.114541
25ΨΑΡΡΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΗλκ60910

 Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  1. ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΔΕΜΠΟΝΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣΑ69008
2ΘΥΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΑ52264
3ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣΓΕΩΡΓΟΣΜΙΧΑΗΛΠ29046
4ΣΟΥΡΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠ37291
5ΤΣΑΓΓΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ42253
  1. ΔΥΝ.Α.ΜΗ.

 Δυναμικοί Αδέσμευτοι Μηχανικοί

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΣΠΙΤΙΕΡΗΣΑΓΓΕΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠ71334
  1. ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ56595
  1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ     ΕΝΟΤΗΤΑ     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 (Π.Ε.Μ.Κ.)

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤ.Α.Μ.
1ΓΟΥΔΕΛΗΣΔΑΜΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜ32155
2ΚΑΣΙΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΘΩΜΑΣΠ90818
3ΜΕΡΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜ44231
4ΜΠΟΛΕΤΣΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠ38162