Ότι πρέπει να γνωρίζετε για το ενεργειακό πιστοποιητικό ΠΕΑ.

Γιατί χρειάζομαι Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, ή αλλιώς  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για:

 1. Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου .
 2. Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
 3. Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
 4. Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου
 5. Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου
 6. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον .
 7. Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 8. Όλα τα δημόσια κτίρια.

Πότε ΔΕΝ χρειάζομαι ενεργειακό πιστοποιητικό-ΠΕΑ;

 1. Για κτίρια με χρήση θρησκευτική ή σαν χώροι λατρείας
 2. Για Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν ξεπερνάει ι τα 2 έτη
 3. Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων
 4. Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου
 5. Όταν πραγματοποιούμε ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενου μισθωτηρίου

Πόση διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια χωρίς να χρειαστεί να το ανανεώσουμε. Χρειάζεται να κάνουμε έκδοση νέου ΠΕΑ σε περίπτωση ολικής ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας των 10 ετών.

Ποιος εκδίδει το ενεργειακό πιστοποιητικό-ΠΕΑ;

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, σε περίπτωση που θέλει να εκμισθώσει ή πουλήσει το ακίνητο του.

Αν αλλάξει ιδιοκτήτης στο ακίνητο πρέπει να γίνει νέα έκδοση ΠΕΑ;

Όχι, το ΠΕΑ αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη.

Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά οι παρεμβάσεις που αναγράφονται στο ΠΕΑ;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.

Μπορώ να κάνω ενεργειακή επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμα μου ή πρέπει να γίνει σε όλη τη πολυκατοικία;

Δεν είναι απαραίτητη η συνολική ενεργειακή επιθεώρηση. Μπορεί να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ και σε μεμονωμένα διαμερίσματα.

Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

 • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία – σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η

Ενεργειακό πιστοποιητικό δικαιολογητικά:

 1. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)
 2. Τον ΚΑΕΚ :Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”.
 3. Οικοδομική Άδεια . Δεν χρειάζεται να έχουμε οικοδομική άδεια για ακίνητα που έχουν έτος ανέγερσης πριν από τις 14/3/1983.
 4. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα
 5. Φύλλο συντήρησης καυστήρα.

Τι είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές;

Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι οι επαγγελματίες που κατέχουν την πιστοποίηση ώστε να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε ακίνητα. Για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να είναι: διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πτυχιούχος μηχανικός ή μηχανικός που έχει πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα. Για να κάνει εγγραφή ένας πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών θα πρέπει να παρέλθει ένα έτος μετά την απόκτηση του πτυχίου.

Ποιες κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών υπάρχουν;

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές διαχωρίζονται σε Ά τάξη, Β΄ τάξη, Γ΄ τάξη. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στην Α΄ Τάξη ανήκουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν λάβει το πτυχίο τους τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων μέχρι 250τ.μ.
 2. Στην Β’ Τάξη ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, δηλαδή τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεις Α’ τάξης. Αυτοί οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια μέχρι 1000τ.μ.
 3. Στην Γ’ Τάξη ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές από τη Β’ Τάξη που έχουν πραγματοποιήσει 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης. Αυτοί οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια χωρίς όριο στα τετραγωνικά μέτρα.