Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

Tο αρχιτεκτονικό γραφείο VMParchitects προσφέρει έμμισθη θέση πρακτικής άσκησης σε αρχιτέκτονα διάρκειας 8 μηνών με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Απαιτείται γνώση προγραμμάτων autocad, photoshop, msoffice & 3ds max, ενώ θα εκτιμηθεί η γνώση revit και όσοι μένουν κοντά στα βόρεια προάστια. Αποστείλετε βιογραφικό και portfolio στη διεύθυνση info@vmp.gr(link sends e-mail)

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών/υπολογιστικών προγραμμάτων, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού: info@pathengineering.gr(link sends e-mail)

Από μεγάλη ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα πολιτικός ή τοπογράφος μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών δόμησης, στατικές/ αρχιτεκτονικές/ τοπογραφικές μελέτες και καλή γνώση ΓΟΚ. Αποστολή βιογραφικών στο email: v-vkatostara@cerved.eurobank.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανια Κρητης ζητά πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό ΑΕΙ ως επιβλέποντα. Αποστολή βιογραφικών στο email: norma.ate2@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με σχετική εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών έργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: gpanagiotopoulos@malo.gr(link sends e-mail)

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικό, Απόφοιτο/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού και Χημικού Μηχανικού, που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας στα Χανιά Κρήτης. Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr(link sends e-mail) – cv@gerpgroup.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός για 3D παρουσιάσεις και μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία “Α.Σ.Π.Α. Α.Ε.” Τηλ.: 210 3613691

career.duth.gr