Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

Εκτιμητική εταιρεία στην Αθήνα ζητά πολιτικό, αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό, με γνώσεις έκδοσης αδειών δόμησης, ν. 4495/17 και σύνταξης εκθέσεων εκτιμήσεων, με άριστες γνώσεις AutoCAD, Office και αγγλικών και με οργανωτικές δεξιότητες, επιθυμητή η πιστοποίηση στις εκτιμήσεις ακινήτων, ώρες επικοινωνίας 9.00 – 17.00, Τηλ.: 6944288141.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π Hellecon Services αναζητεί μηχανολόγους μηχανικούς Α.Ε.Ι., μηχανολόγους Τ.Ε., ηλεκτρολόγους μηχανικούς Α.Ε.Ι., ηλεκτρολόγους Τ.Ε., χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, για απασχόληση σε θέση τεχνικού ασφαλείας στον νομό Αττικής. Ε-mail: services@hellecon.com(link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός Με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, προϋπηρεσία στην Φωτογραμμετρία, επίβλεψη εργοταξίου, αποτύπωσης χώρων με ευχέρεια στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό. Προτιμητέα η γνώση προγραμμάτων rendering και επεξεργασίας εικόνας: 3DS Max, ή Rhino, ή Revit, PS, RealWorks με άριστη γνώση Αγγλικής. Βιογραφικά στο info@xyz.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ, με έδρα τον Χολαργό Αττικής, ζητά μηχανολόγο μηχανικό για απασχόληση σε κτιριακά έργα στην περιοχή της Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Μηχ. Μηχανικού, 5ετής εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο info@ziss.gr(link sends e-mail)

Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ή απόφοιτος ΤΕΙ ηλικίας για εργασία σε εταιρεία συντηρήσεων Φωτοβολταϊκών. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Έως 10 ημερες επαρχία , λοιπές Αθήνα. Έδρα Εταιρείας Πικέρμι. Τηλ. 2106011333 / 6973038558 e-mail info@interphoton.com

Η εταιρία DELTA KK DEVELOPMENT η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και των μελετών αναζητά διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, AUTOCAD και ευχέρεια λόγου. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα. Bιογραφικά: dimitris@2ktechnical.com(link sends e-mail)

Η Εταιρεία Delta Construction με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά αρχιτέκτονα/ισσα για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η κατοχή μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dcon@tee.gr(link sends e-mail)

H Mikel Coffee Company ζητά αρχιτέκτων και μηχανολόγο μηχανικό για το κατασκευαστικό της τμήμα. Περιοχή: Αιγάλεω, Αττικής Προσόντα: Πτυχίο μηχανικού (ΑΕΙ) Άριστη γνώση autocad Εργοταξιακή εμπειρία 5 ετών ’ριστη γνώση Αγγλικών Γνώση MS Office προγραμμάτων Δυνατότητα για ταξίδια εκτός Αθήνας Ικανότητα συμμετοχής σε ομαδική εργασία Αποστολή βιογραφικών:hr.ath@georgiaff.gr

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Σίνδο Θεσσαλονίκης ζητεί μηχανικό ΑΕΙ – ΤΕΙ, οργανωτικό, για μόνιμη απασχόληση.
Γνώσεις χωματουργικών εργασιών θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικού στο a.nikolaidis@edil.gr(link sends e-mail) & στο info@edil.gr

career.duth.gr