ΤΕΕ: Πίνακες θεσμοθετημένων οικισμών Ν. Κέρκυρας.

Οι μηχανικοί της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ. του Δήμου Κέρκυρας Σ. Κοτσιμπού Αγρ. & Τοπ. Μ. και Γ. Μαντζούκης Α.Μ. σε συνεργασία με τον Ι. Μεταλληνό Π.Μ. από το ΤΚ/ΤΕΕ  συγκέντρωσαν, διασταύρωσαν και επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των οικισμών προ του 1923 καθώς και κάτω των 2000 κατοίκων που οριοθετήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-4-1985, προκειμένου να συνταχθούν σχετικοί πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται.

Ο κάθε πίνακας δεν εξαντλεί το σύνολο των θεσμοθετημένων οικισμών, αλλά διερευνάται η συμπλήρωσή του από άλλους, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι και σήμερα. 

Σε περίπτωση που κάποιος έχει εντοπίσει θεσμοθετημένο οικισμό που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες, παρακαλείται να ενημερώσει την υπηρεσία του ΤΚ/ΤΕΕ ώστε να συμπεριληφθεί.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 23

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985.

http://teekerk.gr/attachments/article/1268/oikismoi%201985.pdf