Μεταφρασμένο στα Ελληνικά το Μητρώο Ωριμότητας ΒΙΜ.

Ολοκληρώθηκε η επίπονη προσπάθεια μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα, του Μητρώου Ωριμότητας BIM, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ΒΙΜe Initiative

Το Μητρώο Ωριμότητας ΒΙΜ (BIm3) είναι ένα Γνωσιακό Εργαλείο που αποσκοπεί στον προσδιορισμό της τρέχουσας Ωριμότητας ΒΙΜ ενός οργανισμού ή ομάδας μελέτης έργου. Το BIm³ έχει δύο άξονες – τα σύνολα Ικανοτήτων ΒΙΜ και τον Δείκτη Ωριμότητας ΒΙΜ. Για να επωφεληθεί κανείς από το BIm3, είναι σημαντικό να κάνει πρώτα μια επισκόπηση των εννοιών της Ικανότητας ΒΙΜ και της Ωριμότητας ΒΙΜ

Μπορείτε να δείτε το μεταφρασμένο Μητρώο Ωριμότητας ΒΙΜ εδώ

https://www.b2green.gr