Νόμος 4495/2017. Νέες Απαντήσεις για τα αυθαίρετα.

Δημοσιεύθηκαν οι Ερωτήσεις και οι Απαντήσεις για τον Νόμο 4495/2017 και 4178/2013.

Συγκεκριμένα διαθήκες στην δημοσιότητα η (ανάρτηση Της 87ης ομάδας που αφορά Νέες ερωτήσεις για τα αυθαίρετα.

Δείτε αναλυτικά.

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/10/OmadApant-87_18.10.2019.pdf