Τι αλλάζει στην διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (τροπολογία).

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις σχετικά με την διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε στην ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ τις τροποποιήσεις