Χρυσή Βίζα: Νομιμοποιείται η αγορά κατοικιών με POS.

Μέσω POS ελληνικής τράπεζας, δίγραμμης επιταγής ή μεταφορά πίστωσης, μπορεί να γίνεται η πληρωμή για την απόκτηση της «Χρυσής Βίζας».

Ειδικότερα, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα», η αγορά ακινήτου ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ που σήμερα τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διανομής σε πολίτες τρίτων χωρών, πέραν της δίγραμμης επιταγής και της μεταφοράς, μπορεί να πραγματοποιείται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Μάλιστα, η πρόνοια αυτή θα έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς θα καταλαμβάνει και αγοραπωλησίες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα από την 1/1/2017. Η πρόβλεψη περί αναδρομικότητας, επανέφερε στη μνήμη την υπόθεση Παπαευαγγέλου, με τη χρήση των ελληνικών POS από την Κίνα.

Σύμφωνα με την τροπολογία «το συμφωνηθέν τίμημα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ή μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού του αγοραστή».

Στην τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι «όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για την συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό».

Μιλώντας για την τροπολογία τη Βουλή ο Αδωνις Γεωργιάδης δικαιολόγησε τη θέση του λέγοντας ότι πολλοί -κυρίως κινέζοι- αγόραζαν κατοικίες για να εκμεταλλευτούν το καθεστώς της “Χρυσής Βίζας” μέσω POS. “Υπήρξε μια εμπλοκή ως προς τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων, κατηγορήθηκε κάποιος επιχειρηματίας και έγινε μια γκρίζα ζώνη που οδήγησε στην παύση των πράξεων μέσω POS”.

Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης το αρχικό ενδιαφέρον του προήλθε από το ότι μετά τις παραπάνω εξελίξεις το πρόγραμμα “Χρυσή Βίζα” πάγωσε. Συμπλήρωσε πως στην πορεία βρέθηκε μπροστά σε κάτι ακόμα χειρότερο: διάφορες αποκεντρωμένες διοικήσεις εξέδιδαν αποφάσεις ακυρώσεως και οι επενδυτές αναζητούσαν πίσω τα χρήματά τους από το δημόσιο.

Σημείωσε ότι πήρε γνωμοδότηση από την ΤτΕ ότι δεν παραβιάζεται κάποια νομοθεσία και έτσι προχώρησε η τροπολογία.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

http://euro2day.gr