ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,6% του δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων τριμήνων του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,3%, ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018 με το 2017.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 0,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,7% και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,1%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%. Το ίδιο ποσοστό μείωση 0,1% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών Β’ και Γ΄’ τριμήνου του έτους 2018.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία μείωση κατά 0,1%, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,1% (Πίνακες 4, 6).

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ