Θέσεις εργασίας Μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Από εταιρεία τοπογραφικών μελετών ζητείται τοπογράφος μηχανικός για εργασία πεδίου – γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο j.zachari@aksm.gr(link sends e-mail).

Η εταιρεία GEOTOPO ζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με 10 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη – επίβλεψη κατοικιών, για εργασία στο νησί των Κυθήρων. Αποστολή βιογραφικών στο jobs@geotopo.gr(link sends e-mail) με τίτλο “02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ”

Η εταιρεία GEOTOPO ζητά αρχιτέκτονα μηχανικό, με 8 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη κατοικιών και άριστη γνώση ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικών και portfoliο στο jobs@geotopo.gr(link sends e-mail) με τίτλο “01 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ”

H TUV HELLAS ζητά επιθεωρητές Μηχανικούς με εμπειρία σε συγκολλήσεις, μη καταστροφικούς ελέγχους, διαχείριση ποιότητας με βιομηχανική ή/και εργοταξιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις Διϋλιστηρίων, Φυσικού Αερίου, Παραγωγής Ενέργειας. Προσόντα: σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Γερμανικά επιθυμητά, πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Βιογραφικά για Αθήνα: industrial@tuvhellas.gr(link sends e-mail), κα Θ. Μιχαλάκη, (κωδ: ΑΤΗ-IND).

Η ENCIEX AE ζητά να προσλάβει: α) Αρχιτέκτων Μηχανικούς, β) Πολιτικούς Μηχανικούς και γ) Σχεδιαστές, με σχετική εμπειρία σε τεχνική εταιρία. Αποστολή βιογραφικών στο info@ncxidas.com(link sends e-mail). Τηλ. 2107210772

career.duth.gr