Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του ΤΕΕ για τα πτυχία των κολεγίων.

Από την πολιτεία και το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα κρίνεται στο μέλλον η επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών πτυχιούχων κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, ενώ τα επαγγελματικά προσόντα των πτυχιούχων αυτών θα κρίνονται από τους επαγγελματικούς συλλόγους. Αυτή είναι η αλλαγή με την οποία ψηφίζεται τελικά η σχετική διάταξη του υπουργείου Παιδείας στη Βουλή.

Για το θέμα, την πλήρη διαφωνία του με την «επιχειρούμενη εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών» εξέφρασε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: «Ο τεχνικός κόσμος της χώρας», αναφέρει το ΤΕΕ, «τονίζει ότι η ρύθμιση που προωθείται από την κυβέρνηση, με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων κολεγίων και των ξένων πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους μηχανικούς, επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για τη δημόσια παιδεία».