ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ 0,6% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ.

Μείωση 0,6% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων τριμήνων το 2018 με το 2017. Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2019, ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 0,2% το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018 με το 2017.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,7% και στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,1%. Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,1% το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2019, ενώ το ίδιο ποσοστό μείωσης (0,1%) παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του β’ και γ’ τριμήνου το 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.