Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το νόμο 4635/2019. Τι περιλαμβάνει. Όλες οι αλλαγές.

Δημοσιεύθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το νόμο 4635/2019: “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”

Με το νόμο αυτό επικυρώνεται μεταξύ άλλων και μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν σε:

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ