Οι αναβαθμίσεις στο e-Άδειες και τα προβλήματα …

Το ΤΕΕ ανακοίνωσε αρχές Οκτωβρίου ότι προέβει σε αναβάθμιση του λογισμικού προκειμένου να προσφέρει νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες και όσον το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτά δεν υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ οι αναβαθμίσεις που έγιναν τον Οκτώβριο αφορούσαν τα εξής:

  • Διασύνδεση με το σύστημα αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και παρακολούθησης αιτήματος απευθείας από το «e-Άδειες», αντλώντας αυτόματα τα στοιχεία και τα αρχεία της αδείας. Προσδίδει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο της αδείας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελεγκτές Δόμησης, Υπηρεσίες Επιθεώρσης του ΥΠΕΝ) με βελτίωση της διαφάνειας των ελέγχων και μείωση των απαιτούμενων εκτυπώσεων.
  • Φιλικότερο περιβάλλον προβολής και διαχείρισης των αιτήσεων αδειών με περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, τόσο για τους Μηχανικούς όσο και τις Υπηρεσίες Δόμησης.
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας επισύναψης εγγράφων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής πολλών αρχείων και ταξινόμηση υποβληθέντων μελετών και εγγράφων.
  • Δυνατότητα καταβολής του ποσοστού ανταπόδοσης με πιστωτική κάρτα για άμεση εξόφληση και περαιτέρω μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης.
  • Προεπισκόπηση του στελέχους της άδειας, πριν την έκδοση της πράξης, για επιβεβαίωση της ορθότητάς των στοιχείων της από μηχανικούς και υπαλλήλους Υ.Δομ.
  • Δυνατότητα οριστικής διαγραφής αρχείων που δεν έχουν υποβληθεί προς έλεγχο ή έκδοση αδείας.
  • Ενσωμάτωση επί μέρους στοιχείων για εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διευκόλυνση των χρηστών.

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις παρατηρήσεις των χρηστών.Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος e-Άδειες για Μηχανικούς
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 Οδηγίες υποβολής αιτήματος για Ε.Δ. μέσω «e-Άδειες»