ΤΕΕ: Τα αποτελέσματα για την Κεντρική Αντιπροσωπία.

Τμήματα 167 από τα 171

Στο κεντρικό ΤΕΕ τα αποτελέσματα έδειξαν ευρύ προβάδισμα της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών(ΔΚΜ) με επικεφαλής τον Γιώργο Στασινό. Συγκεκριμένα, η παράταξη προηγείται με ένα ποσοστό της τάξεως του 40%, ενώ ακολουθεί με περίπου 14% η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών(ΔΗΣΥΜ).

Δείτε τα αποτελέσματα για την Κεντρική αντιπροσωπεία.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2019/RESULTS/Tab

Το ΤΕΕ, με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής διαλογής και καταμέτρησης ψηφοδελτίων που εφαρμόζει στις εκλογές του, ανακοινώνει σε ζωντανή μετάδοση τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2019 ανά συνδυασμό για την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, τόσο στην Επικράτεια όσο και ανά περιφέρεια.

Ο μέσος χρόνος από την καταμέτρηση μέχρι την εμφάνιση είναι περίπου 15 λεπτά και είναι σε αυτόματη διαδικασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Μπορείτε να δείτε τη ζωντανή ροή των αποτελεσμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2019/RESULTS/Tab

Σε ξεχωριστή σελίδα (με link στην ανωτέρω σελίδα) θα εμφανίζονται αργότερα, με την πρόοδο και ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε μορφή PDF τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά όργανο με πλήρη σταυροδοσία.