Εξοικονομώ: Τα κυριότερα προβλήματα και τα σχέδια αντιμετώπισής τους.

Οι συζητήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είχαν την τιμητική τους σε αρκετά “πηγαδάκια” κατά τη διάρκεια του 14ου Συνεδρίου “Αλουμίνιο και Αρχιτεκτονικές Κατασκευές” που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από 01 έως 03 Νοεμβρίου με τη συμβολή του B2Green.gr ως επίσημου χορηγού επικοινωνίας. Στο “Εξοικονομώ” εξάλλου αναφέρθηκαν στις ομιλίες τους και ο Υπουργός ΥΠΕΝ, κ. Χατζηδάκης, ο πρώην Υπουργός ΥΠΕΝ, κ. Μανιάτης και η Διευθύντρια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Τομέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ, κα Νίκου.

Η παρουσίαση της κ. Νίκου εστίασε στην υλοποίηση, την εξέλιξη αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», με έμφαση στον α’ κύκλο στον οποίο παρουσιάστηκαν και τα περισσότερα ζητήματα.

Σύμφωνα λοιπόν με την κ. Νίκου, κάποια από τα βασικότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση του α’ κύκλου ήταν τα εξής:

  1. Μη εξοικείωση του συνόλου των εμπλεκομένων (ιδιοκτήτες, σύμβουλοι έργων και διαχειριστές) με το πληροφοριακό σύστημα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πλήθος λανθασμένων υποβολών αιτήσεων, χαρακτηρισμό πολλών περιπτώσεων ως ειδικών και πλήθος ενστάσεων
  2. Αιτήσεις προς τελική εκταμίευση με λανθασμένα στοιχεία που είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου
  3. Καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησηςτων έργων

Αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Δόθηκε δυνατότητα διόρθωσης των αιτήσεων του α’ κύκλου ενώ ενόψει της έναρξης του β’ κύκλου, ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες – κατευθύνσεις για την σωστή προετοιμασία των πολιτών και την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπλέον, αναρτήθηκαν αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και οδηγίες για την υποβολή αίτησης.
  2. Εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης τελικής εκταμίευσης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε η ομάδα αξιολόγησης.
  3. Τροποποιήθηκε η διάρκεια υλοποίησης των έργων από 9 σε 13 μήνες και δόθηκε η δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμα μήνες

Με δεδομένα τα όσα έγιναν στον α’ κύκλο, το κυριότερο πρόβλημα που μέχρι στιγμής παραμένει άλυτο και αφορά στο β’ κύκλο είναι το πλήθος των αιτήσεων που έμειναν εκτός, δεδομένου ότι οι περισσότερες περιφέρειες «έκλεισαν» μέσα σε ελάχιστη ώρα. Στις ερωτήσεις που τέθηκαν μετά το τέλος των ομιλιών της συγκεκριμένης ενότητας, η κ. Νίκου κλήθηκε να απαντήσει σχετικά και εξήγησε πως το πρόβλημα ουσιαστικά οφείλεται στους διαθέσιμους πόρους και όχι στη σειρά προτεραιότητας, ούτε σε φήμες που κυκλοφόρησαν για αιτήσεις που υποτίθεται πως κατάφεραν να υποβληθούν με παράτυπο τρόπο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ως θεωρητικό παράδειγμα μια περιφέρεια στην οποία υποβλήθηκαν συνολικά 1.000 αιτήσεις με καταγεγραμμένους 300 σύμβουλους, με αποτέλεσμα την υποβολή 3 αιτήσεων κατά μέσο όρο από κάθε σύμβουλο. Αν μάλιστα όπως τόνισε η κ. Νίκου, συνυπολογίσουμε πως έστω και προσωρινά, κάποιοι σύμβουλοι απασχόλησαν επιπλέον προσωπικό για τη διαδικασία υποβολής, είναι πολύ λογικό να εξαντλούνται οι πόροι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ο στόχος του ΥΠΕΝ για τη μόνιμη λύση του συγκεκριμένου ζητήματος σύμφωνα με την κ. Νίκου είναι η καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού εξοικονόμησης ενέργειας σε ετήσια βάση, όπως ουσιαστικά το περιέγραψε στην ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η τοποθέτηση της κ. Νίκου σε ερώτηση που αφορούσε στη ζημιά που προκαλούν οι συνεχείς εξαγγελίες της έναρξης του εκάστοτε κύκλου του προγράμματος, παγώνοντας κάθε φορά την αγορά. Η κ. Νίκου συμφώνησε πως όντως έχει συμβεί αυτό -κυρίως από πολιτικά πρόσωπα- αν και σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψαν ζητήματα που δεν είχαν προβλεφθεί εξ αρχής όπως π.χ. η καθυστέρηση στην προηγούμενη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ πριν τον α’ κύκλο και οι εκλογές που προέκυψαν πριν το β’ κύκλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με την κ. Νίκου, η καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια σε ετήσια βάση θα μπορούσε να βάλει έμπρακτα τέλος στις εξαγγελίες, εντάσσοντας τα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» στην καθημερινότητά μας.https://www.b2green.gr/el/post/74421/exoikonomo-ta-kyriotera-provlimata-kai-ta-schedia-antimetopisis-tous