Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019.

Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494).

https://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2019/11/fek_3537_v_2019_tropopiisi_ia_peri_archit_diagon.pd

fhttps://www.michanikos-online.gr/