Η τέχνη της ξερολιθιάς. Δείτε ένα μοναδικό Ντοκιμαντέρ.

Η τέχνη της κατασκευής κτισμάτων με λίθους χωρίς κανένα συνδετικό υλικό.

Με τον όρο «τέχνη της ξερολιθιάς» εννοούμε την κατασκευή κτισμάτων με λίθους χωρίς κανένα συνδετικό υλικό (εν ξηρώ). Οι ξερολιθικές κατασκευές, είναι άλλοτε έντονα ορατές, όπως εκτεταμένα εντυπωσιακά σύνολα ταρατσωτών καλλιεργειών, και άλλοτε διακριτικές και ταπεινές, όπως τα κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης. Ωστόσο, είναι πάντα καλαίσθητες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η Τέχνη της Ξερολιθιάς εγγράφηκε:

  • στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2015.
  • στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO,2003) το 2018.

Δείτε ένα πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ.

Art of dry stone walling, knowledge and techniques UNESCO: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity – 2018 URL: https://ich.unesco.org/en/RL/01393 Description: The art of dry stone walling concerns the know-how of making stone constructions by stacking stones upon one another, without using any other materials except sometimes dry soil. Bearers include the rural communities where the practice is deeply rooted, as well as professionals in the construction business. Dry-stone structures have shaped numerous, diverse landscapes, forming various modes of dwelling, farming and husbandry. Such structures testify to the methods used by people from prehistory to today to organize their living and working space by optimizing local natural and human resources. Country(ies): Croatia; Cyprus; France; Greece; Italy; Slovenia; Spain; Switzerland © Mira Audiovisual Vidéo édition / Postproduction, 2017 Duration: 00:10:10 – Support: HDV (0139300006) http://ayla.culture.gr/i_texni_tis_xe…