Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

Ζητούνται Τοπογράφοι Μηχανικοί, με δικό τους εξοπλισμό και μεταφορικό μέσω, για εξωτερική συνεργασία με ΔΠΥ, για τοπογραφικές αποτυπώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από τεχνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο email, civilhrmgreece@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητουνται Τοπογράφοι Μηχανικοί, με δικό τους εξοπλισμό και μεταφορικό μέσω, για εξωτερική συνεργασία με ΔΠΥ, για τοπογραφικές αποτυπώσεις. Από τεχνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο email, civilhrmgr@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας για εργασία σε εργοτάξιο εντός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: 10ετή εμπειρία στην κατασκευή κτηριακών έργων, καλή γνώση MS Project, AutoCAD και Αγγλικών. – www.crestconstruction.gr Βιογραφικά: crestconstruction17@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό με καλή γνώση AutoCAD, Αγγλικών, διαδικασίας νομιμοποιήσεων και εργοταξιακή εμπειρία Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity@yahoo.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με επιθυμητή γνώση σε θέματα αυθαιρέτων, οικοδομικών αδειών και ενεργειακών πιστοποιητικών. Πρόκειται για πρόγραμμα ΟΑΕΔ και είναι απαραίτητη η ενεργή κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών. email: technikografeio@mail.com(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε τεχνικό γραφείο , απαραίτητες γνώσεις : autocad , archicad , photoshop και γνώσεις Ν4495/17 , ΝΟΚ , υποβολή βιογραφικών και δείγμα δουλειάς στο info@gfp.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός, από την εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε., με καλή γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Αποστολή βιογραφικών στο info@kofinas.gr(link sends e-mail)

Εταιρία ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων ζητά δυναμικό συνεργάτη Μηχανικό κατά προτίμηση πολιτικό ή μηχανολόγο εργοταξιακής κατεύθυνσης. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα καλά Αγγλικά. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο manager@experteam.gr(link sends e-mail) μέχρι 15/11/2019 υπόψη Δημόπουλου

Τεχνικό γραφείο, κατασκευαστική εταιρεία στο Ρέθυμνο ψάχνει Αρχιτέκτονα/ισσα με γνώσεις Ν.Ο.Κ., αδειοδότησης και τρισδιάστατου σχεδίου (3ds Max,Rhino). Αποστολή βιογραφικών στο aristzed@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται συνεργασία με Αρχιτέκτων Μηχανικό ως εξωτερικός συνεργάτης ή part-time απασχόληση σε γραφείο με γνώση ΓΟΚ, ΝΟΚ, Ν. 4178/13 & Ν.4495/17. Περιοχή αναζήτησης Βόρεια Προάστια Αττικής. Εmail επικοινωνίας: etsafos@yahoo.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί, (ΠΕ ή ΤΕ), με άριστες γνώσεις του Ν.4495/2017, Η/Υ (Word, Exel, Autocad), με δικό τους μεταφορικό μέσο, για μόνιμη εξωτερική συνεργασία, με ΔΠΥ, σε θέματα τακτοποιήσεων, από τεχνική εταιρεία διαχείρησης ακινήτων με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο email, civilhrmgr@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για απασχόληση σε έργα σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητη η χρήση χωροβάτη και εμπειρία σε κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο: info@avetec.gr(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα ζητείται πολιτικός μηχανικός με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή η κατοχή άδειας οδήγησης δικύκλου. Παρακαλώ όπως αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο mpertodoulos@yahoo.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Αρχιτέκτονας μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο με εμπειρία άνω της πενταετίας, μεγάλη ευχέρεια στο σχεδιασμό με Archicad ή Autocad, χρήση Word, Excel, PowerPoint, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο mgiasemaki@archgroup.gr(link sends e-mail)

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών με έδρα την Αθήνα ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση της νομοθεσίας και εμπειρία στη διαχείριση των δημόσιων έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: sgiok@tee.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με άριστη γνώση Revit, 3d Studio Max, V-Ray , Photoshop και InDesign. Αποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς έως 10MB στο info@mor-architects.gr(link sends e-mail)

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε. ζητεί Μηχανικό Συστημάτων Θέρμανσης για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων, με αντικείμενο λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας και γενικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου και άδεια οδήγησης. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικό στο: careers@thermogas.gr(link sends e-mail)

Η Maximus Terra που αναπτύσσει έργα ΑΠΕ και Θερμοκηπίων αναζητά Μηχανικό Περιβάλλοντος/Περιβαλλοντολόγο για μόνιμη εργασία στη Θεσσαλονίκη.Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο ή ΜΒΑ ’ριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Αποστολή βιογραφικών: info@privateconsulting.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά αρχιτέκτονα/-ισσα για μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων: autocad 2D, Rhinocerus 2D & 3D, V-Ray, In Design, Photoshop, Microsoft office (excel, word). Απαραίτητη επίσης η καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς στο: info@christinavoutou.gr(link sends e-mail)

Μηχανικος μηχανολογος ή ηλεκτρολογος από ΤΕΙ η ΑΕΙ για απασχόληση σε έργο στην Κέρκυρα, επιθυμητή διετή προϋπηρεσία, απαραίτητη γνώση πακέτου Microsoft office, autocad email: info@kkourtidis.gr(link sends e-mail) ΤΗΛ:210-4944000

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε τεχνικό γραφείο , απαραίτητες γνώσεις : autocad , archicad , photoshop και γνώσεις Ν4495/17 , ΝΟΚ , υποβολή βιογραφικών και δείγμα δουλειάς στο info@gfp.gr

Αγγελίες από: career.duth.gr

Αναδημοσίευση από https://www.polytexnikanea.gr/