ΤΣΜΕΔΕ: Απορρίφθηκε Πρωτόδικα η αγωγή 50 μηχανικών για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης.

Σύμφωνα με την “Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών” με την απόφαση 15117 / 2019 το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απορρίπτει “ως αβάσιμη” την αγωγή 50 μηχανικών που διεκδικούσαν την επιστροφή των εισφορών που είχαν καταβάλλει στον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης για τα έτη 2007 – 2015 όπου και καταργήθηκε λόγω του Ν.4387/16.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη κατά το μέρος που ασκείται από την 48η των εναγόντων (…..).

Απορρίπτει την αγωγή ως αβάσιμη κατά το μέρος που ασκείται από τους λοιπούς ενάγοντες.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.