Ανοίγει παράθυρο για αποδοχή εκπρόθεσμων ενστάσεων σε έκδοση ΜΠΕ και ΑΕΠΟ.

Με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζει το B2Green, εκτιμάται πως η ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης για περιβαλλοντική άδεια στην έδρα της περιφερειακής αρχής στης οποίας την ευθύνη βρίσκεται η περιοχή όπου θα λάβει χώρα το έργο καθώς και η αντίστοιχη δημοσιοποίηση ΑΕΠΟ στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ δεν επαρκούν για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού έτσι ώστε να μπορέσει εμπρόθεσμα να εκφράσει ενδεχόμενες ενστάσεις και να συμμετέχει τελικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που δικαιούται.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σε συνέχεια προδικαστικών ερωτημάτων που κατέθεσε το ΣτΕ ενόψει κύριας δίκης υπόθεσης που αφορά στην έγκριση ΜΠΕ και στη συνέχεια σε έκδοση ΑΕΠΟ για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Ίο. Αρχικά, στις 2 Αυγούστου 2013, δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα της Σύρου (Κοινή Γνώμη) και αναρτήθηκε στο κατάστημα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ευρίσκεται στη Σύρο, η οποία απέχει από την Ίο 55 ναυτικά μίλια, πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να λάβει γνώση και να διατυπώσει τις απόψεις του επί της ΜΠΕ. Ο φάκελος της ΜΠΕ τηρείται επίσης στη Σύρο, όπου και επρόκειτο να διενεργηθεί η διαβούλευση.

Στις 8 Αυγούστου 2014, εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε το έργο δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη νήσο Ίο, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι που ισχύουν στην περίπτωσή του.

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στις 11 Αυγούστου 2014 στον ιστότοπο «Διαύγεια» και στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 στον ιστότοπο «www.aepo.ypeka.gr» τον οποίο τηρεί το ΥΠΕΝ.

Οι αιτούντες της κύριας δίκης, συγκεκριμένα δε τρία φυσικά πρόσωπα που είναι κύριοι ακινήτου στη νήσο Ίο, πλην όμως κατοικούν στο Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία, αντιστοίχως, καθώς και τρία σωματεία, προσέβαλαν ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου την ΑΕΠΟ της 8ης Αυγούστου 2014, με αίτηση ακυρώσεως η οποία ασκήθηκε μόλις στις 19 Φεβρουαρίου 2016 και αυτό γιατί διατείνονται ότι έλαβαν γνώση της από 8 Αυγούστου 2014 ΑΕΠΟ μόλις στις 22 Δεκεμβρίου 2015, όταν αντιλήφθηκαν την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργική σύνδεση του χώρου του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

Οι απαντήσεις του Δικαστηρίου οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από το ΣτΕ ενόψει της κύριας δίκης, ήταν οι εξής:

  • Το άρθρο 6 της οδηγίας [2011/92] ΕΠΕ έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να διεξάγει τις σχετικές με έργο διαδικασίες συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην έδρα της αρμόδιας περιφερειακής διοικητικής αρχής και όχι στον Δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος υλοποιήσεως του έργου αυτού, όταν οι συγκεκριμένοι όροι διεξαγωγής δεν διασφαλίζουν την ουσιαστική τήρηση των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου κοινού.
  • Τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας ΕΠΕ [2011/92] έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αντιτάσσεται σε μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος της οποίας αφετηρία συνιστά η δημοσιοποίηση της εγκρίσεως έργου διά της αναρτήσεως στο διαδίκτυο, όταν τα μέλη αυτά του ενδιαφερόμενου κοινού δεν είχαν προηγουμένως τη δυνατότητα να ενημερωθούν επαρκώς για τη διαδικασία αδειοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής.

Ουσιαστικά, με την απάντηση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύθυνση που δίνεται στο ΣτΕ είναι να αποδεχθεί τις εκπρόθεσμες ενστάσεις κατά της ΜΠΕ και ΑΕΠΟ του έργου, με ορατό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί δεδικασμένο για αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού ήταν πλημμελής

.https://www.b2green.gr/el/post/74611/apofasi-tou-dikastiriou-tis-ee-anoigei-parathyro-gia-apodochi-ekprothesmon-enstaseon-se-ekdosi-be-kai-aepo