Νέο Φορολογικό νομοσχέδιο – Τι προβλέπει για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Π. Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» σημαντικές ελαφρύνσεις θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει των όσων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Από το 2020 θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων η οποία ανέρχεται σε 108 ευρώ μηνιαίως. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%.

Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 θα δουν τον φόρο να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή έως τρεις εργοδότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Ωστόσο, με στόχο να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ θα πρέπει όλες οι συναλλαγές τους πάνω από 300 ευρώ να γίνονται με «πλαστικό χρήμα» ή e-banking

. Ταυτόχρονα, από το νέο έτος θα πρέπει, προκειμένου να αναγνωρίζει η εφορία τη δαπάνη ενοικίου, να καταβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Μείωση των συντελεστών

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω οι υφιστάμενοι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Για παράδειγμα: – Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 2.200 ευρώ. Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος μειώνεται στα 900 ευρώ, δηλαδή θα έχει όφελος ύψους 1.300 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. – Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 11.000 ευρώ στην εφορία. Το επόμενο έτος οι φόροι που θα κληθεί να καταβάλει περιορίζονται κατά 1.500 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώσει ανέρχεται στις 9.500 ευρώ. Αποδείξεις Από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να συλλέγουν ηλεκτρονικά αποδείξεις (μέσω e-banking ή με κάρτες) το 30% του εισοδήματός τους. Το 30% αντιστοιχεί στα καθαρά έσοδα του επαγγελματία, δηλαδή μετά την αφαίρεση των εξόδων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Για παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ακαθάριστα έσοδα 10.000 ευρώ τον χρόνο και έξοδα 3.000 ευρώ. Δηλαδή φορολογείται για εισόδημα 7.000 ευρώ. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να καλύψει με «πλαστικό χρήμα» ανέρχεται σε 2.100 ευρώ (7.000 χ 30%).

Παροχές σε είδος Τη μείωση της φορολογίας των παροχών σε είδος περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο, αναμορφώνοντας σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα όλες οι παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ. Οι ελαφρύνσεις που θα θεσπιστούν και θα συμπεριληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο στοχεύουν στην ελάφρυνση των εργαζομένων που λαμβάνουν τέτοιους είδους παροχές.

Συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα για: – Δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς προσαυξημένη κατά 30%. – Δαπάνη παροχής ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων προσαυξημένη κατά 30%. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση του ορίου λιανικής τιμής μέχρι του οποίου τα εταιρικά αυτοκίνητα δεν φορολογούνται ως παροχές σε είδος στις 17.000 ευρώ από 12.000 που είναι σήμερα το όριο αξίας (λιανική τιμή προ φόρων), έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο που παραχωρείται σε εργαζόμενο από την επιχείρηση για επαγγελματικούς σκοπούς (εταιρικά αυτοκίνητα) να μη φορολογείται ως παροχή σε είδος.

Τριπλό όφελος για τις επιχειρήσεις από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τριπλό το όφελος για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι οποίες θα πληρώσουν το 2020 μειωμένους φόρους κατά περίπου 30%. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Π. Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%, της προκαταβολής φόρου στο 95% και του φόρου στα μερίσματα στο 5% από 10% σήμερα οδηγούν σε σημαντικές ελαφρύνσεις που συνδυαστικά με άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% γίνεται εφάπαξ, δηλαδή θα ισχύει μόνο για μία χρονιά. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην περίπτωση που το επόμενο έτος διαπιστωθεί ότι δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μεγαλύτερος των εκτιμήσεων, τότε αυτός θα αξιοποιηθεί είτε για μείωση του τέλους επιτηδεύματος είτε για μείωση της προκαταβολής φόρου. Πάντως, το 2020 ένα νομικό πρόσωπο με κέρδη για παράδειγμα 100.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρους ύψους 30.000 ευρώ (προσμετρείται η προκαταβολή φόρου προηγουμένων ετών, και το τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.). Το 2020 η εταιρεία με τα ίδια κέρδη θα κληθεί να πληρώσει φόρο 21.450 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 28,5

%. Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι το όφελος για το σύνολο των επιχειρήσεων θα φθάσει στην επόμενη διετία στο 1,3 δισ. ευρώ (το 2020 εξετάζεται η μείωση του συντελεστή από το 24% στο 20%). Κίνητρο το οποίο συνδυαζόμενο με τη μείωση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη, θα οδηγήσει όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν υψηλότερα κέρδη και να επενδύσουν στις επιχειρήσεις τους με στόχο την αύξηση των κερδών τους. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και στην αγορά εργασίας αλλά και στο να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον χαμηλό ρυθμό 1,4% του 2018, και μάλιστα με ιδιαίτερα συρρικνωμένη την ιδιωτική κατανάλωση. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα την τελευταία διετία, κόντρα σε όλες τις τάσεις, αυξήθηκαν υπέρμετρα φόροι και εισφορές, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται πρώτη στις αυξήσεις φόρων μεταξύ των 34 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, οι περισσότερες χώρες του κόσμου προχώρησαν την τελευταία δεκαετία σε σημαντικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις πλην της Ελλάδας, η οποία αντίθετα αύξησε τους συντελεστές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Παραδείγματα Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 28.000 ευρώ. Για το ποσό που απομένει (72.000 ευρώ), εφόσον διανεμηθεί, θα καταβληθούν επιπλέον 7.200 ευρώ. Δηλαδή, η επιχείρηση θα πληρώσει συνολικά 35.200 ευρώ.

Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 24.000 ευρώ, ενώ ο φόρος στα διανεμόμενα (μέρισμα που θα κοπεί το 2020) στις 3.600 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 27.600 ευρώ.

Το όφελος ανέρχεται σε 7.600 ευρώ. Η ίδια επιχείρηση το 2020 (με τη μείωση του συντελεστή στο 20%) και εφόσον διανείμει μέρισμα θα πληρώσει 24.000 ευρώ, δηλαδή θα γλιτώσει 11.200 ευρώ σε σχέση με σήμερα. Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 500.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 140.000 ευρώ.

Για το ποσό που απομένει (360.000 ευρώ), εφόσον διανεμηθεί, θα καταβληθούν επιπλέον 36.000 ευρώ. Δηλαδή, η επιχείρηση θα πληρώσει συνολικά 176.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 120.000 ευρώ, ενώ ο φόρος στα διανεμόμενα στις 19.000 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 139.000 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται στις 37.000 ευρώ.