Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις.

Ο ΟΑΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για το εποχικό επίδομα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει:

  • Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 3 μ.μ. για όσους υποβάλλουν αιτήσεις μέσω των ΚΠΑ2 και των ΚΕΠ, και,
  • Στις 11.59 μ.μ. για όσους τις υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).