ΣτΕ για δασικούς χάρτες: Πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης αποφάσεων των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων.

Με νέα απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας που παρουσιάζει το B2Green, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης των ενδιαφερόμενων, κατά των αποφάσεων που εκδίδουν οι αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) έπειτα από την εξέταση των αντίστοιχων αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την υπόθεση που κλήθηκε να αποφανθεί το ΣτΕ, η σειρά που ακολουθηθηκε ήταν η εξής:

  • Αρχικά, αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης περιοχής, μέρος της οποίας εμφανίζεται ως αναδασωτέα έκταση.
  • Έπειτα από την ανάρτηση, ιδιοκτήτης γεωτεμαχίου στη συγκεκριμένη έκταση άσκησε νόμιμα τις αντιρρήσεις του και πριν εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση της ΕΠ.Ε.Α., κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης, ως προς τα τμήματά του για τα οποία δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις.
  • Στη συνέχεια, οι αντιρρήσεις του ιδιοκτήτη εξετάστηκαν από την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α., η οποία τις απέρριψε.
  • Τέλος, συνεχίζοντας την προσπάθεια δικαίωσής του ο ιδιοκτήτης προσέβαλε την ανωτέρω απορριπτική απόφαση της ΕΠ.Ε.Α., η οποία προσβολή όμως απορρίφθηκε από το ΣτΕ ως προσβολή σε απόφαση στερουμένη εκτελεστού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, εάν οι εν λόγω αντιρρήσεις ασκηθούν και απορριφθούν από την ΕΠ.Ε.Α., η νομιμότητα της απόρριψής τους αμφισβητείται με αίτηση ακύρωσης που στρέφεται όχι κατά της απορριπτικής απόφασης της ΕΠ.Ε.Α., που δεν είναι αυτοτελώς εκτελεστή, αλλά κατά της πράξης με την οποία κυρώνεται ο δασικός χάρτης, αφού η άσκηση αντιρρήσεων δεν επιτρέπει να συμπεριληφθούν οι αμφισβητούμενες εκτάσεις στο δασικό χάρτη που κυρώνεται. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με το ΣτΕ, εφόσον δεν έχει ακόμη κυρωθεί ο δασικός χάρτης, κατά το μέρος που αφορά τις εκτάσεις ο χαρακτηρισμός των οποίων αμφισβητήθηκε με την άσκηση αντιρρήσεων, απαραδέκτως προσβάλλεται, ως στερουμένη εκτελεστού χαρακτήρα, η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)