Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας ΣτΕ και ΕΜΠ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ. Α. Σακελλαροπούλου και ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Α. Μπουντουβής υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, όπως αναφέρεται στην παρακάτω ανακοίνωση. Από πλευράς ΕΜΠ οφείλονται θερμές ευχαριστίες στον Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητή Ν. Κοζύρη και στον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ. Μέλισσα για την  πρωτοβουλία και τη συστηματική εργασία για την προετοιμασία και ολοκλήρωση της συμφωνίας καθώς και για την επιμέλεια της επικείμενης υλοποίησής της.

Ανακοίνωση

Σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2019, στο Δικαστικό Μέγαρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπέγραψαν συμφωνία για την υλοποίηση του συναφθέντος από 20.6.2018 Μνημονίου Συνεργασίας, με κοινή επιδίωξη τόσο την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της διοικητικής δικαιοσύνης και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων όσο και την διευκόλυνση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.