Έρχεται νέος «ΚΕΝΑΚ» για τα κτίρια.

Σε πρόσφατη ομιλία του ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης στο 14ο Συνέδριο “Αλουμίνιο και Αρχιτεκτονικές Κατασκευές” που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από 01 έως 03 Νοεμβρίου με τη συμβολή του B2Green.gr ως επίσημου χορηγού επικοινωνίαςπροανήγγειλε μεταξύ άλλων την “τροποποίηση του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ,  με στόχο ακόμα πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”.

Σήμερα όμως, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ομιλία του Υπουργού, φαίνεται πως η απόφαση του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων δεν αφορά στην τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα αλλά στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κανονισμού Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ ή nZEB), ενός κανονισμού που έχει καθυστερήσει πάραπολύ να εκδιθεί. Υπενθυμίζουμε πως σχετικά με τα κτίρια nZEB έχει εκδοθεί από το 2016 η 2016/1318 σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 (δλδ σε 1,5 μήνα από σήμερα) όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», η οποία όμως ποτέ δεν υιοθετήθηκε στην πράξη από την Ελληνική Νομοθεσία. Ουσιαστικά, το μόνο που έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι σήμερα είναι η «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» από το ΥΠΕΝ, χωρίς όμως να έχει θεσμοθετηθεί ο αντίστοιχος κανονισμός.

Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται σε άμεση προκήρυξη Ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του Ελληνικού Κανονισμού Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ ή nZEB), πιθανότατα στα τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου. Ο διαγωνισμός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει προϋπολογισμό άνω των 150.000 ευρώ και διάρκεια εκτέλεσης περίπου ένα έτος, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, αναμένεται να καθορίσει τα κριτήρια και τα όρια για τα nZEB κτίρια, μέσω μελέτης βέλτιστου κόστους ενώ επιπλέον θα συμπεριλαμβάνει και αντίστοιχο λογισμικό υπολογισμού.

https://www.b2green.gr/