Τι μπορούμε να κάνουμε μετά τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη;

Συνεχίζεται η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας, με στόχο την ολοκλήρωση το 2020.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

Σε πολλούς Δήμους η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έχει δηλαδή «κλείσει» η ανάρτηση του δασικού χάρτη, έχουν γίνει οι αντιρρήσεις από τους θιγόμενους πολίτες, κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης, ως προς τα τμήματά του για τα οποία δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, τα οποία προσωρινά εξαιρέθηκαν και τέλος προωθήθηκαν οι αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές (ΕΠ.Ε.Α.), προκειμένου να αποφασίσουν για το δασικό ή μη δασικό χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων.

Concrete awards

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι ο αριθμός των αντιρρήσεων είναι μεγάλος με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέτασή τους. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ, οι οποίες ανέδειξαν λάθη στη διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών.

  • Εχω μια έκταση που φαίνεται στον δασικό χάρτη ως δασική και για αυτό τον λόγο έκανα αντίρρηση. Μπορώ να κάνω συμβόλαιο και να τη μεταβιβάσω, αφού εξαιρέθηκε από τον κυρωμένο δασικό χάρτη;

Για αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μεταβίβαση έωςότου εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) και ημορφή του ακινήτου οριστικοποιηθεί στον κυρωμένο δασικό χάρτη.

Επομένως θα περιμένετε την εξέταση της αντίρρησής σας από την αρμόδια επιτροπή και την τελική κύρωση του δασικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει και τον χαρακτήρα της έκτασής σας. Σε περίπτωση που ο χαρακτήρας είναι δασικός δεν μπορείτε να τη μεταβιβάσετε.

  • Εγώ έκανα αίτηση προδήλου σφάλματος και έλαβα αρνητική απάντηση από τη Δ/νση Δασών, χωρίς να με καλέσουν και η έκταση χαρακτηρίστηκε τελικά ως δασική. Τι μπορώ να κάνω;

Με βάση τις οδηγίες που είχε εκδώσει η πολιτεία για τα πρόδηλα σφάλματα (διορθώσεις λαθών πάνω στους δασικούς χάρτες), ο πολίτης δεν κατέβαλε τέλος αντιρρήσεων. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονταν από την οικεία Δ/νση Δασών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονταν δασικές και εμπεριέχονταν στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη. Με πρόσφατη όμως απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δασών θα πρέπει να παραπέμψει τα αιτήματα διόρθωσης του χάρτη στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων και να τα εξαιρέσει προσωρινά από τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη.

Επομένως, θα περιμένετε προκειμένου το αίτημά σας να εξετασθεί κανονικά ως αντίρρηση από την αρμόδια επιτροπή αντιρρήσεων. Σε περίπτωση που ήταν εμπρόθεσμη η αίτηση πρόδηλου σφάλματος και δικαιωθείτε, θα πληρώσετε το αναλογούν παράβολο σαν να ήταν αντίρρηση.

  • Εκανα εμπρόθεσμα αντίρρηση και εξετάσθηκε από την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α., η οποία την απέρριψε. Μπορώ να την προσβάλω αυτή την απόφαση στο ΣτΕ;

Οχι. Σύμφωνα με νέα απόφαση του το ΣτΕ, έκρινε σχετικά ότι σε περίπτωση που ασκηθούν αντιρρήσεις και αυτές απορριφθούν από την ΕΠ.Ε.Α., η νομιμότητα της απόρριψής τους αμφισβητείται με αίτηση ακύρωσης που στρέφεται όχι κατά της απορριπτικής απόφασης της ΕΠ.Ε.Α., που δεν είναι αυτοτελώς εκτελεστή, αλλά κατά της πράξης με την οποία κυρώνεται ο δασικός χάρτης, αφού η άσκηση αντιρρήσεων δεν επιτρέπει να συμπεριληφθούν οι αμφισβητούμενες εκτάσεις στον δασικό χάρτη που κυρώνεται. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα περιμένετε να κυρωθεί ο δασικός χάρτης κατά το μέρος που αφορά στις εκτάσεις, ο χαρακτηρισμός των οποίων αμφισβητήθηκε, με την άσκηση αντιρρήσεων και να προσβάλλετε το περιεχόμενο του κυρωμένου δασικού χάρτη.

•       Πού μπορώ να προσβάλω την απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων;

Μπορείτε μόνο να υποβάλετε προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ενώπιον του οικείου Διοικητικού Εφετείου, εντός 60 ημερών. Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε υποχρεωτικά σε έμπειρο δικηγορικό γραφείο και σε τεχνικό σύμβουλο.

  • Πέθανε ο πατέρας μου και κατά τη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιάς διαπίστωσα ότι το χωράφι μου είναι δασικό στον κυρωμένο δασικό χάρτη. Μπορώ να το αποδεχθώ, αφού δεν απαιτείται η επισύναψη τοπογραφικού στο συμβόλαιο αποδοχής;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένειεκτάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη καιανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης». Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση επέρχεται κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, όχι με πράξη εν ζωή αλλά αιτία θανάτου ως συνέπεια κληρονομικής διαδοχής η οποία διέπεται από τον κανόνα της καθολικότητας, γίνεται να αποδεχθείτε και το συγκεκριμένο ακίνητο, ως φαίνεται στο δασικό χάρτη.

  • Πώς θα ενημερωθώ για να παραστώ στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση της αντίρρησής μου;

Για την καλύτερη ενηµέρωση του κοινού, υπάρχει προγραµµατισµός των συνεδριάσεων της κάθε Επιτροπής. Ετσι συντάσσεται πίνακας µε τις υποθέσεις που θα συζητηθούν και τη σχετική ημερομηνία. Παράλληλα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, για την ημέρα εξέτασης των αντιρρήσεών τους, προκειμένου να παραστούν οι ίδιοι ή οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει και να καταθέσουν τις απόψεις τους ή όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούν ενώπιον της Επιτροπής.

  • Πώς θα μάθω εγκαίρως την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αντιρρήσεων για την έκτασή μου, ώστε να ξέρω τι θα κάνω στη συνέχεια;

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου. Τα πρακτικά της επιτροπής συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τέλος η υπογραφή του προέδρου αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.

Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφασίζουν επί της ουσίας για το θεματικό περιεχόμενο των αντιρρήσεων, αποφαινόμενες εν τέλει για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων που αφορούν. Με δεδομένο αυτό, οι αποφάσεις υποχρεωτικά αναρτούνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

H ενημέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις που εκδίδονται γίνεται από τις ΕΠ.Ε.Α., με απλό έγγραφο γνωστοποίησης του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του πρακτικού, στο οποίο θα επισημαίνεται η δυνατότητα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  • Πέρασαν δύο χρόνια που κατέθεσα αντίρρηση και δεν έχω καμιά ειδοποίηση. Τι γίνεται;

Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην συγκρότηση των επιτροπών, με νέα νομοθετική διάταξη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε παράταση άλλους 6 µήνες. Δηλαδή οι επιτροπές θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός 12 μηνών. Επομένως θα περιμένετε την εξέταση της αντίρρησης από την αρμόδια επιτροπή, παρ’ όλο που έχει περάσει ο προβλεπόμενος από τον νόμο χρόνος.

  • Η Επιτροπή Αντιρρήσεων δέχθηκε την αντίρρηση και ότι το χωράφι μου δεν είναι δασικό. Τώρα περιμένω έναν χρόνο και δεν έχει αλλάξει ο δασικός χάρτης και δεν μπορώ να το πουλήσω. Τι μπορώ να κάνω;

Δυστυχώς θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί το έργο των επιτροπών με την εξέταση του συνόλου των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και να συμπληρωθεί ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε. Δεν μπορεί να γίνει κύρωση του δασικού χάρτη, εφόσον εκκρεμούν κι άλλες αντιρρήσεις για τον σχετικό χάρτη.

  • Κυρώθηκε μερικά ο δασικός χάρτης και το χωράφι μου δεν φαίνεται δασικό. Μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια στον τελικό δασικό χάρτη;

Οχι. Για τις εκτάσεις που δεν είναι δασικές, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αποστέλλεται στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που κυρώνει τον δασικό χάρτη. Επομένως, ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορά και στις μη δασικές εκτάσεις είναι ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ και δεν αλλάζει, για αυτό τον λόγο η νομοθεσία επιτρέπει να συνεχίζονται απρόσκοπτα όλες οι συναλλαγές και τα συμβόλαια σε αυτές τις περιοχές.

  • Χρειάζεται πιστοποιητικό από δασαρχείο, για εκτάσεις που στον δασικό χάρτη δεν έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές;

Για εκτάσεις που στον δασικό χάρτη δεν χαρακτηρίζονται ως δασικές δεν χρειάζεται πιστοποιητικό δασαρχείου. Το πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την υπεύθυνη δήλωση που αναγράφεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που έχει συνταχθεί από τοπογράφο μηχανικό.

http://Πηγή: taxydromos.gr