ΤΕΕ Κέρκυρας: Οδηγίες σχετικά με Δοκιμαστικές – Διερευνητικές τομές και Ανασκαφικές Εργασίες.

Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ προκειμένου να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του συχνού φαινομένου της, κατ’ απαίτηση των υπαλλήλων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επέκτασης των εκσκαφικών εργασιών εκτός του διαγράμματος εκσκαφών που υποβάλλεται από τον μελετητή, σας ενημερώνει, ώστε με τη σειρά σας να πληροφορείτε τον κύριο κάθε έργου για τα δικαιώματά του όπως αυτά προβλέπονται από τον αρχαιολογικό νόμο Ν.3028 ΦΕΚ 153Α / 28.6.2002 με τις αλλαγές που έγιναν με το Ν.4598/2019.

Δείτε αναλυτικά: