ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων στον ΔΕΔΔΗΕ – Θέσεις εργασίας για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ.

Συνολικά θα προσληθούν, μέσω 8 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ28 απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων): 

Σημειώστε ότι: