Εξοικονομώ II: Νέα μεταφορά πίστωσης 60 εκ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ).

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης υπέγραψε νέα εντολή για τη μεταφορά πίστωσης 60 εκ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) για τις ανάγκες του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δαπάνη αφορά στην δ’ ενδιάμεση πληρωμή των Υποέργων 1-19 του Έργου με τίτλο 2017ΣΕ17510001 της ΣΑ Ε1751 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα με ανάλυση των ποσών ανά υποέργο, και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2340805001 του Συγχρηματοδοτούμενου (111) Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1031-204- 0000000.

Σύμφωνα με την εντολή, ο  υπεύθυνος λογαριασμού εντέλλεται:

  • Να μεταφέρει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ) με ηλεκτρονική εντολή έμμεσης πληρωμής από το λογαριασμό του έργου 2017ΣΕ17510001 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμού του δικαιούχου το ποσό των 60.000.000,00 € (εξήντα εκατομμυρίων ευρώ )
  • Να τηρήσει σε αρχείο την παρούσα εντολή πληρωμή και την αντίστοιχη ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής
  • Να υποβάλει αντίγραφα της εντολής πληρωμής καθώς και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την συμψηφιστική τακτοποίηση της δαπάνης και την εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία

Δείτε την εντολή πληρωμής με τον πίνακα κατανομής ανά περιφέρεια, εδώ