Εν αναμονή της υπογραφής της ΚΥΑ για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Σε βάθος χρόνου και όχι εντός διετίας, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί από κυβερνητικά στελέχη, θα είναι έτοιμος ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, μέσου του οποίου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα ανά την επικράτεια και να γνωρίζει εκ των προτέρων που μπορεί να επενδύσει.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, όπως αναφέρουν γνώστες του θέματος, ο Χάρτης, αν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες από τη δημόσια διοίκηση, θα είναι λειτουργικός μετά από την παρέλευση τετραετίας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να δημιουργείται. Και το πότε θα ξεκινήσει το “χτίσιμό” του παραμένει αυτή τη στιγμή, ερώτημα.

Παρότι η δημιουργία του Χάρτη έλαβε από την κυβέρνηση το χαρακτήρα του επείγοντος, ως εργαλείο απαραίτητο για την προσέλκυση επενδύσεων και νομοθετήθηκε με το ν. 4635/2019, εντούτοις ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (30/10/2019), δεν έχει υπογραφεί ακόμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα ανατεθεί η δημιουργία του.

Βάσει του άρθρου 5 του ν. 4635/2019 αρμόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας και μπορούν να τον αναθέσουν σε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης έχει προαποφασιθεί να δοθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς η δημιουργία του, αποτελεί και πρόταση του φορέα. Ο σχεδιασμός για απ’ ευθείας ανάθεση και όχι διαγωνιστική διαδικασία, έχει προκαλέσει τη δυσφορία ιδιωτών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση στην έκδοση της ΚΥΑ από τα συναρμόδια υπουργεία με την οποία θα ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία του, κρίνεται από φορείς της αγοράς αδικαιολόγητη. Όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, στην καλύτερη των περιπτώσεων η ΚΥΑ θα υπογραφεί έως το τέλος του έτους, ώστε από τις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν οι δαιδαλώδεις διαδικασίες δημιουργίας του.

Πέραν όμως της ΚΥΑ, ενώ είναι προαποφασιμένο το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ως αυτή τη στιγμή ουδείς γνωρίζει από ποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί. Μάλιστα επισημαίνεται, ότι ακόμα δεν είναι καν γνωστό το πόσο θα στοιχίσει.

Ακόμα και όταν αποφασιστεί το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί, οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, είναι χρονοβόρες. Συγκεκριμένα, η αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος πρέπει να δημιουργήσει ειδική πρόσκληση στην οποία το ΤΕΕ να υποβάλλει αίτηση και να καταθέσει τεχνικό δελτίο που να πληροί τους όρους της πρόσκλησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης και να αρχίσει να στήνεται η πλατφόρμα.

Στα γεωχωρικά δεδομένα εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:

 • Όρους και περιορισμούς δόμησης
 • Χρήσεις γης
 • Σχέδια πόλεων
 • Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
 • Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
 • Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
 • Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων
 • Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
 • Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών
 • Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
 • Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους
 • Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ: Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr