18.000 μόνιμες προσλήψεις το 2020 -Εγκρίθηκαν 7.225 αιτήσεις κινητικότητας.

Περίπου 18.000 είναι οι εγκεκριμένες μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2020. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο στη διάρκεια της σημερινή συνεδρίασης του που είχε στην ημερήσια διάταξη το δημόσιο τομέα.

Επίσης ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε για τον αριθμό του τακτικού και έκτακτου προσωπικού στο δημόσιο κατά το μήνα Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το «τακτικό προσωπικό αριθμεί 565.268 υπαλλήλους» και το έκτακτο «51.680 υπαλλήλους».

«Οι αποχωρήσεις από το δημόσιο για τα έτη 2018-2019 ήταν 20.300 και οι εγκεκριμένες προσλήψεις για το 2020 περίπου 18.000», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στην κινητικότητα οι εγκρίσεις αιτημάτων για μετατάξεις ανέρχονται σε 6.752 και σε αποσπάσεις 473, σύνολο 7.225, σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΣ:

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στην:

• Σύνδεση κινητικότητας και προσλήψεων για αποτελεσματικότερη στελέχωση

• Άμεση αναμόρφωση του ν. 2190/1994 προκειμένου πλην της αντικειμενικότητας να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα στις διαδικασίες προσλήψεων

• Άρθρο 186 ν.4635/2019: καταργήθηκαν οι εξαιρέσεις από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.